piekarnia
Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem wyrobów naszej piekarni.

Produkujemy chleb tradycyjną metodą sprawdzoną od wieków na naturalnym kwasie, bez polepszaczy, sposobem fermentacji wielofazowej, przy ręcznej obróbce wyrobów. Wysoką jakość pieczywa gwarantują doświadczeni piekarze oraz mąki dobrego gatunku.

Dostawy odbywają się transportem piekarni w uzgodnionych terminach przez odbiorców. Przy dużych zakupach udzielamy rabatu.
Piekarnia Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Pińczowie dąży do ciągłej poprawy jakości swoich produktów, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego, z indywidualnym zaangażowanie wszystkich pracowników działających na poszczególnych szczeblach firmy. Produkcję prowadzimy przestrzegając rygorystycznych zasad, poprzez eliminowanie zagrożeń pochodzenia fizycznego, chemicznego oraz mikrobiologicznego. Wdrożony system bezpieczeństwa żywności HACCP pozwala na zabezpieczenie produktu w toku jego wytwarzania, nieustannym monitorowaniu jakości wyrobów, na każdym etapie produkcji, a także podczas transportu i dystrybucji. Dzięki temu pieczywo posiada zawsze stałą, wysoką jakość.
Technologia produkcji

Piekarnia GS Pińczów  w 2007 roku otrzymała wyróżnienie w postaci dyplomu za wysoką jakość produktów piekarniczych w Ogólnopolskim Konkursie Pieczywa.


Nasze atuty to długoletnie doświadczenie i profesjonalizm w działaniu. Dążymy do uzyskania coraz wyższej jakości swoich produktów, ku zadowoleniu ich odbiorców i naszej własnej satysfakcji. Naszym dążeniem jest stałe wychodzenie naprzeciw wymaganiom Klientów i przewidywanie ich przyszłych oczekiwań. Zaopatrujemy w nasze pieczywo wielu klientów, wyroby dostarczane są do kontrahentów na terenie gminy Pińczów, Kije, Michałów i Złotej.

Od wielu lat kształcimy uczniów w zawodzie piekarz. Naukę zawodu prowadzą wykwalifikowani instruktorzy z długoletnim stażem. Piekarz to specyficzny zawód, w którym trzeba pracować zazwyczaj na nocnej zmianie, ale dzięki tej ciężkiej pracy, codziennie rano, na naszym stole, gości świeży chleb.

Pieczywo 


Dyplom 2

Dyplom 3

Dyplom
Copyright GS Pińczów 2011
page by Biomedic Info