kontakt

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Pińczowie
28-400 Pińczów
ul. Klasztorna 2
Tel/fax. 41 357 38-61
mail: gsschpinczow@pro.onet.pl

Prezes: prezes@gspinczow.pl
Dział księgowości: ksiegowosc@gspinczow.pl
Dział kadr: kadry@gspinczow.pl

Piekarnia
ul. Nowowiejska 57
28-400 Pińczów
tel. 41 357 30 16
mail: piekarnia@gspinczow.pl

Logo


SKŁAD ZARZĄDU GMINNEJ SPÓŁDZIELNI „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W PIŃCZOWIE

• Janina Wieczorek – Prezes Zarządu,
• Waleria Kucera – Z-ca Prezesa Zarządu,
• Statowska Ewa – Z-ca Prezesa Zarządu

SKŁAD RADY NADZORCZEJ GMINNEJ SPÓŁDZIELNI „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W PIŃCZOWIE

• Jaguszewska Barbara – Przewodniczący RN
• Socha Edyta – Z-ca Przewodniczącego RN
• Juszczyk Anna – Sekretarz RN
• Szcześniak Władysław – Członek RN 
• Stępień Robert – Członek RN

Copyright GS Pińczów 2011
page by Biomedic Info