strona główna
  Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Pińczowie otrzymała "Nominację do nagrody Orzeł Agrobiznesu 2011". Orły Agrobiznesu to nagroda Agencji Promocyjno-Wydawniczej EMS dla firm z branży rolno-spożywczej i jej otoczenia za sukces rynkowy. Nagrody przyznawane są firmom posiadającym udokumentowany sukces rynkowy potwierdzony wynikami zleconych przez organizatora badań konsumenckich. W dziesięcioletniej historii nagrodę otrzymały 243 firmy.

Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się 7 września 2011 w Warszawie, w Domu Literatury na Krakowskim Przedmieściu. Nominację od Przewodniczącego Kapituły Nagrody Orła Agrobiznesu Pana Franciszka Stefaniuka, Posła na Sejm RP odebrała Prezes Zarządu Janina Wieczorek.

Wreczenie nagród

Orły biznesu 2011
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Pińczowie zorganizowała promocję swoich wyrobów piekarniczych.Promocja pieczywa odbyła się w  dniu 24.03.2012 roku na Grochowiskach podczas uroczystych obchodów 149 rocznicy Powstania Styczniowego.
Promocja pieczywa

Spółdzielnia zareklamowała swoje pieczywo również w dniu 29.03.2012 roku na Targach Edukacji w Kielcach.
Targi Edukacji
Copyright GS Pińczów 2011
page by Biomedic Info