strona główna

INFORMACJE RODO

   Pliki do pobrania:


    Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Pińczowie powstała w czerwcu 1948 roku. Przez cały okres istnienia Spółdzielnia rozwijała swoją działalność poprzez budowę nowych sklepów i zakładów usługowych. Otwieranie nowych placówek powodowało wzrost obrotów i zysków, oraz podniesienie kultury i estetyki handlu wiejskiego.
     Obecnie jest to bardzo dynamiczna firma działająca na terenie powiatu pińczowskiego, która łączy dawne tradycje ze współczesnością. Tradycje Spółdzielni sięgają lat czterdziestych ubiegłego stulecia, a marka jej produktów wpisana jest na stałe w dzieje naszego regionu. Jest to niewątpliwie zasługą całej załogi, której fachowość i doświadczenie gwarantuje dalszy rozwój Spółdzielni.

     Spółdzielnia sposiada rozwiniętą sieć handlową branży spożywczej i przemysłowej, jak również prowadzi działalność produkcyjną. Obecnie Spółdzielnia posiada 18 placówek handlowych, są to:
  • 12 sklepów spożywczych,
  • 2 sklepy przemysłowe (obuwniczy i tekstylny),
  • 2 sklepy do produkcji rolnej,
  • 2 magazyny towarów masowych (nawozowo-węglowe).

     W zasobach Spółdzielni jest również zakład produkcyjny – Piekarnia, w której produkowane jest pieczywo i wyroby cukiernicze, oparte na tradycyjnych recepturach.
     Swoim klientom Spółdzielnia zapewnia atrakcyjną ofertę towarową, stosując umiarkowane ceny. Wprowadza innowacje w obsłudze klienta, wykorzystując nowoczesne systemy informatyczne. Wysoki poziom kadry zapewnia rzetelną i sprawną obsługę klientów, a doświadczenie pracowników piekarni dobrą jakość pieczywa. Możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników Spółdzielnia realizuje poprzez finansowanie kursów i szkoleń zawodowych.


     Gminna Spółdzielnia w Pińczowie łączy działalność gospodarczą z działalnością społeczną, wspiera i sponsoruje liczne przedsięwzięcia kulturalno-społeczne. Współdziała również z władzami samorządowymi miasta.
     Spółdzielnia zapewnia zatrudnienie dla 65 pracowników i 10 uczniów doskonalących swoje umiejętności w zawodzie piekarz. W Spółdzielni rozwinięta jest działalność socjalna, z której korzystają pracownicy i ich rodziny. Większość pracowników jest członami Spółdzielni, co pozwala aktywnie współdziałać z Zarządem Spółdzielni na rzecz jej trwałego rozwoju i utrzymania miejsc pracy.

Podstawową zasadą wszystkich pracowników Spółdzielni jest dbałość o potrzeby konsumenta. Zadowolenie klienta z obsługi jest dla nas najważniejsza.


W dniu 24.05.2018 roku  odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Pińczowie.
Walne Zgromadzenie 1

Walne Zgromadzenie 2

Zarząd pragnie podziekować Członkom Spółdzielni za liczne przybycie na zebranie.

Walne Zgromadzenie 3

Walne Zgromadznie 4

Copyright GS Pińczów 2011
page by Biomedic Info